Schüssler-celzouten.


Tegenwoordig hebben veel mensen te maken met stress dit vergt veel van energie (mineralen) uit ons lichaam. Ook veel van onze eetgewoontes vormen een belasting voor ons lichaam i.p.v. dat het verzorgend is. Ook de grond waarop ons voedsel verbouwd is, is vaak verarmd door eenzijdige bemesting, belast met pesticiden waardoor ons voedsel een verminderd palet aan mineralen bevat.

Afb Mineralen

Er zijn 2 soorten Schüssler-celzouten. De ene soort wordt gemaakt via de gangbare homeopathische manier met verdunnen en schudden. Een mineraal wordt verdund en geschud en daarna weer verdund en geschud tot aan de juiste verdunning dit is dan bijv. een D6 of D12 enz. Deze mineralen werken volgens de wet van de homeopathie. De celzouten van Schüssler moesten op advies van Dr. Schüssler niet worden opgelost en niet worden geschud, omdat de celzouten anders niet op de juiste manier zouden werken. Hij liet zijn celzouten door verschillende apothekers samenstellen.
Later is zijn bereidingswijze van de celzouten wettelijk vastgelegd in het homeopathische handboek en in het Arzneibuch (veel celzouten komen uit Duitsland en Oostenrijk). In Duitsland vallen de celzouten onder de homeopathie en worden verkocht in de apotheken maar zonder recept, ze zijn vrij verkrijgbaar voor iedereen. Bij het maken van de celzouten worden de mineralen verwreven met lactose waarbij er geen schudden (verhogen van trilling) aan te pas komt. De verwreven middelen werken niet volgens de wet van homeopathie, ze werken als een aanvullend middel en zijn geen prikkelmiddel. Door de verdunning met het verwrijven is het mineraal dusdanig verkleind dat het direct door de cel kan worden opgenomen en daar (in de cel) gaat aanvullen wat er te kort is. Wanneer je een geschud middel gebruikt geeft deze een prikkel en opent als het ware de deur van de cel (een elektrische impuls), wanneer er echter tekorten zijn kan door de prikkel niets in werking worden gezet omdat er niets is. Ook kan een gezond persoon juist de bij het homeopathische middel horende klachten krijgen. De Schüssler mineralen, die verwreven zijn, werken niet volgens het homeopathische principe. Als er niets aan te vullen valt gaat het celzout er gewoon weer uit en geeft het geen prikkel. Het zijn lichaamseigen stoffen.


Afb Shussler celzouten
© 2011 Praktijk EMARE Heerlen (Limburg)
Webdesign door Jef Lemmens; jlmultimedia@kpnmail.nl